میکروبلیدینگ

هاشور ابرو به روش فیبروز چیست ؟

هاشور ابرو به روش فیبروز چیست ؟ به طور کلی به هر نوع هاشور ابرو به صورت دستی میکروبلیدینگ می گویند که فیبروز جدیدترین تکنیک این روش است. فیبروز ابرو یکی از جدیدترین متد آرایش نیمه دائمی ابرو است که امروزه ... ادامه مطلب